icon icon icon

T04

24

GIỚI THIỆU SƠN POLYURETHANE

Polyurethane là gì? Là hợp chất Polymer bao gồm các đơn vị hữu cơ được nối bởi các liên kết Cabamate ( Urethane) . Các Polyur...

DỰ ÁN