icon icon icon

T04

24

GIỚI THIỆU SƠN POLYURETHANE

Polyurethane là gì? Là hợp chất Polymer bao gồm các đơn vị hữu cơ được nối bởi các liên kết Cabamate ( Urethane) . Các Polyur...

T04

01

CÁC THÀNH PHẦN CỦA SƠN

Các thành phần của sơn với những hiểu biết cơ bản theo định nghĩa tổng quát, SƠN không phải là chất lỏng ví dụ như sơn bột tĩnh điện h...

DỰ ÁN